Zgodnie z Regulaminem Zwiedzania HistoryLand art. XIII ust. 3: 

„W przypadku konieczności zmiany Regulaminu, cennika, godzin otwarcia, oferty atrakcji Organizator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian na stronie internetowej historyland.pl. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy”

Wprowadzony zostaje nowy regulamin Zwiedzania HistoryLand.

Zmianą ulegają godziny otwarcia na:

Wtorek – piątek 9:00 – 17:00

Sobota – niedziela 10:00 – 18:00